แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทย :: ค้นหาเส้นทางขับรถ 1 :: ค้นหาเส้นทางขับรถ 2 :: หาพิกัด :: ค้นหาแผนที่ :: ปั๊ม LPG :: ปั๊ม NGV :: คำแนะนำ
ผู้สนับสนุน

คำแนะนำการใช้งาน

มุมมองแผนที่ ดาวเทียม แบบผสม คำอธิบาย

มุมมองแผนที่ แผนที่ มุมมองแผนที่ แสดง เส้นทาง ถนน แม่น้ำ เส้นแบ่งเขต ชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ฯลฯ เหมาะสำหรับดูเส้นทางขับรถ หมายเลขทางหลวง ภาพรวมของแผนที่ ทั้งหมด

มุมมองดาวเทียม ดาวเทียม มุมมองดาวเทียม แสดงภาพถ่ายทางอากาศ เหมาะสำหรับ ดูภาพสถานที่จริง ระยะใกล้ เช่น ตัวเมือง ตลาด จุดสนใจ สำคัญๆ เพื่อหาตำแหน่ง ที่ถูกต้อง
หมายเหตุ บางตำแหน่ง ไม่สามารถขยายได้ในระยะใกล้ บางตำแหน่ง ไม่ชัดเจน และข้อมูลภาพถ่ายอาจจะไม่ทันสมัย

มุมมองแบบผสม แบบผสม แสดงแผนที่ในมุมมอง แผนที่ และ ภาพถ่ายทางอากาศ รวมกัน

คำแนะนำการใช้งาน

ปุ่มเครื่องมือ การใช้งานแผนที่ สามารถดูได้จาก รูปทางซ้ายมือ

นอกจากนี้ เราสามารถ ใช้เม้าส์ช่วย ให้เกิดความรวดเร็ว ในการใช้งานได้ เช่น

คลิกเม้าส์ค้าง ที่แผนที่ แล้วลาก ซ้าย ขวา บน ล่าง เพื่อ เลื่อนแผนที่

หากต้องการขยายภาพ แผนที่ เราสามารถ ดับเบิ้ลคลิก ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อ ขยายภาพ (Zoom In) ได้


การค้นหาตำแหน่ง หน้าแรก ค้นหาตำแหน่งสถานที่

ที่ หน้าแรก เราสามารถใช้เครื่องมือ ค้นหา แผนที่ สถานที่ต่างๆ

เหมาะสำหรับ หาตำแหน่งสถานที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ พิกัดดาวเทียม ตำแหน่ง นั้นๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับ ค้นหาเส้นทางขับรถ 2

ในกรณี ที่ผลการค้นหาไม่พบ ตำแหน่งที่เราต้องการ เราอาจจะค้นหาตำแหน่ง ใกล้เคียง เช่น วัด , โรงเรียน , สถานที่สำคัญๆ เพื่อช่วยหาตำแหน่ง เส้นทางขับรถ ที่เราต้องการได้ เช่นกัน


ค้นหาเส้นทางขับรถ 1 ค้นหาเส้นทางขับรถ 1

เหมาะสำหรับค้นหาเส้นทางขับรถ แบบคร่าวๆ ระยะทางไกลๆ เพียงแค่ คลิก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง และปุ่ม ค้นหาเส้นทาง
เราก็จะได้เส้นทางขับรถ อย่างรวดเร็ว สำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆ รู้จักถนนอยู่แล้ว จะรู้ว่าควรจะใช้เส้นทางไหน ที่ใกล้ที่สุด

จุดเริ่มต้น รูปแสดงจุดเริ่มต้น จะปรากฏ เมื่อคลิกเม้าส์ บนแผนที่ ครั้งแรก
จุดแวะ รูปแสดงจุดแวะ จะใช้หรือไม่ใช้ ก็ได้ จะปรากฏเมื่อเราคลิก จุดแวะ หลังจากเลือกจุดหมายปลายทางแล้ว
จุดหมายปลายทาง รูปแสดงจุดหมายปลายทาง จะปรากฏ เมื่อคลิกเม้าส์ บนแผนที่ ครั้งที่สอง

หมายเหตุ เราสามารถใช้เครื่องมือ ย่อ ขยาย ขนาดแผนที่ และใช้ เม้าส์ คลิกค้าง แล้วลาก จุดเริ่มต้น , จุดแวะ , จุดหมายปลายทาง ไปในตำแหน่งที่ต้องการอย่างละเอียด ได้


ค้นหาเส้นทางขับรถ 2 ค้นหาเส้นทางขับรถ 2

เหมาะสำหรับ การค้นหาเส้นทางขับรถ อย่างละเอียด สามารถใช้งานได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 ลากจุด A (เริ่มต้น) และ จุด B (ปลายทาง) ไปในตำแหน่งที่ต้องการ แผนที่จะ ย่อ , ขยาย ขนาด โดยอัตโนมัติ

แบบที่ 2 ระบุ พิกัด จุดเริ่มต้น และ พิกัด จุดหมาย เลือกภาษาในการแสดงผล แล้วคลิก ปุ่ม ค้นหาเส้นทาง

ระบุพิกัด ค้นหาเส้นทาง

หมายเหตุ เราสามารถ หาพิกัด ตำแหน่งสถานที่ได้จาก หน้าแรก ค้นหาตำแหน่งสถานที่


คำอธิบาย การเดินทาง คำอธิบาย การเดินทาง

บอกระยะทางรวม จาก จุดเริ่มต้น ถึงจุดหมาย เป็นกิโลเมตร และ ระยะเวลา การเดินทาง โดยประมาณ

จากรายละเอียดนี้ เราสามารถนำมาคำนวณ ค่าน้ำมัน ในการเดินทางได้ เช่น ถ้าเรารู้ว่า รถของเรา กินน้ำมัน กี่กิโลเมตร ต่อ ลิตร ก็จะรู้ได้ว่า ระยะทางรวมทั้งหมด ต้องใช้ น้ำมันกี่ลิตร และ ณ ขณะนั้น น้ำมัน ที่เราใช้ ลิตรละเท่าไหร่ ก็สามารถ คิดออกมาเป็น จำนวนเงิน สำหรับค่าน้ำมัน ในการเดินทางได้

นอกจากนี้ ยังบอกรายละเอียด ระยะทาง แต่ละช่วง โดยเราสามารถ คลิก ที่ตัวเลข ด้านหน้า เพื่อดู ภาพขยาย อธิบายในแต่จะจุด ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง (เลี้ยวซ้าย , ขวา) โดยเราสามารถเลือกดูเป็น ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อให้เห็นภาพ สถานที่จริง หรือ จะพิมพ์ ออกมาดู ประกอบการเดินทาง ก็ได้

การวางแผน การเดินทาง ล่วงหน้า
นอกจากจะทำให้เรา ประหยัดเวลา ในการเดินทางแล้ว
ยังช่วยให้เรา ประหยัดเงิน ค่าน้ำมันด้วย

คำอธิบาย การเดินทาง


แนะนำแผนที่ทั่วไทย

จากประสบการณ์ ของผมเอง ต้องเดินทางไปงานแต่งงาน เพื่อน ซึ่งอยู่ต่างจังหวัด (เพื่อนเดินทางไปล่วงหน้าแล้ว เราต้องเดินทางไปเอง) ในตำบลที่อยู่ห่างจากตัวเมือง หลายสิบกิโล ต้องเข้าไปในสวนยาง โชคดีที่ บ้านงานแต่ง อยู่ใกล้วัด วัดหนึ่ง ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก Thailand-Map-Guide.com ทำให้ผม สามารถเดินทางไปงานแต่งงานเพื่อน ได้โดยที่เพื่อน ก็สงสัย ว่า มาได้ไงถูก (วะเนี่ย...)

ถ้าบ้านเพื่อน ไม่มีตำแหน่ง จุดสนใจ (วัด) ให้หาเจอ ก็คงจะเป็นการยาก ที่จะเดินทางไปถูก

ทำให้เกิดแนวความคิด ที่ว่า ถ้าเรามีแผนที่ บ้านของเราเก็บไว้ ในเว็บไซต์ ก็คงไม่เป็นการยากเลย ถ้าจะให้ใครๆ มาหาเราได้ อย่างไม่ยากเย็น

หรือ หากเรา มีความจำเป็นต้องเดินทาง บ่อยๆ ไปในสถานที่ต่างๆ ถ้าเรารู้พิกัด ตำแหน่งบ้านของเรา หรือ พิกัดตำแหน่ง จุดสนใจ สำคัญๆ ปลายทาง ก็จะทำให้เรา สามารถ ใช้งานค้นหาเส้นทางเดินทาง ได้สะดวกขึ้น


การพิมพ์แผนที่

เราสามารถพิมพ์แผนที่ ได้จากเมนู File / Print Preview

1. ไปที่ Page Setup เพื่อกำหนดให้ พิมพ์ในรูปแบบ Landscape (ตามแนวนอนของกระดาษ)

2. ไปที่ Margins & Header/Footer เพื่อกำหนด ขอบกระดาษ ด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ให้น้อยที่สุด (0)

ถ้า ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ แล้ว แผนที่ ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ให้กลับไปปรับ ตำแหน่ง แผนที่ ให้ตรงกับที่ต้องการก่อน
แล้วกลับมา ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ จนกว่าจะแน่ใจว่า ได้ภาพแผนที่ ที่ต้องการแล้ว จึงสั่งพิมพ์

หมายเหตุ

- การพิมพ์ รายละเอียดเส้นทาง การเดินทาง เราสามารถ copy ข้อความ รายละเอียดต่างๆ ไปวางใน MS Word เพื่อพิมพ์ผ่าน MS word

- เราสามารถใช้ปุ่ม Alt + PrtSc เพื่อ บันทึกภาพหน้าจอแสดงผล แล้วนำไปวาง ในโปรแกรมแต่งภาพ เช่น PhotoShop เพื่อดำเนินการตกแต่ง ภาพแผนที่ ที่ต้องการได้


การดูภาพแผนที่ขยาย ขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อ ต้องการรูปแผนที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับ การพิมพ์

1. คลิกที่ แผนที่ขนาดใหญ่

2. กดปุ่ม F11 เพื่อดู full screen และ ปุ่ม F11 อีกครั้ง เพื่อดูหน้าจอปกติ

หมายเหตุ

- เราสามารถใช้ปุ่ม Alt + PrtSc เพื่อ บันทึกภาพหน้าจอแสดงผล แล้วนำไปวาง ในโปรแกรมแต่งภาพ เช่น PhotoShop เพื่อดำเนินการตกแต่ง ภาพแผนที่ หรือ นำภาพแผนที่ หลายๆ ส่วน มาต่อกัน เพื่อพิมพ์แผนที่ ที่ต้องการได้
การนำแผนที่ดาวเทียม ไปใส่ใน website ของท่าน

ให้นำ Code ในช่องด้านล่างนี้ไป ติดตั้ง ในหน้าเว็บ บริเวณที่ต้องการแสดงแผนที่
Code สำหรับติดในหน้า Facebook
map.php สำหรับ แผนที่ขนาด 580 x 480pixel (สำหรับเว็บทั่วไป)
mapfb.php สำหรับ แผนที่ขนาด 510x480pixel (Facebook)
lat คือค่า Latitude
lng คือค่า Longitude
สามารถหาพิกัด Latitude,Longitude ได้ที่นี่นะครับ...
zoom มีค่าระหว่าง 0-20
type=m แสดงแผนที่ ถนน
type=k แสดงแผนที่ ดาวเทียม
type=h แสดงแผนที่ แบบผสม
name = ชื่อสถานที่

คลิกดู ตัวอย่างหน้าเว็บที่ติดตั้ง code แผนที่....

(สามารถ ดู Source Code ของหน้าตัวอย่างได้นะครับ)

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ภาคเหนือ : แผนที่เชียงใหม่ , แผนที่เชียงราย , แผนที่กำแพงเพชร , แผนที่ตาก , แผนที่นครสวรรค์ , แผนที่น่าน , แผนที่พะเยา , แผนที่พิจิตร , แผนที่พิษณุโลก , แผนที่เพชรบูรณ์ , แผนที่แพร่ , แผนที่แม่ฮ่องสอน , แผนที่ลำปาง , แผนที่ลำพูน , แผนที่สุโขทัย , แผนที่อุตรดิตถ์
แผนที่ภาคอีสาน : แผนที่กาฬสินธุ์ , แผนที่ขอนแก่น , แผนที่ชัยภูมิ , แผนที่นครพนม , แผนที่นครราชสีมา , แผนที่บุรีรัมย์ , แผนที่มหาสารคาม , แผนที่มุกดาหาร , แผนที่ยโสธร , แผนที่ร้อยเอ็ด , แผนที่เลย , แผนที่ศรีสะเกษ , แผนที่สกลนคร , แผนที่สุรินทร์ , แผนที่หนองคาย , แผนที่หนองบัวลำภู , แผนที่อำนาจเจริญ , แผนที่อุดรธานี , แผนที่อุบลราชธานี
แผนที่ภาคกลาง : แผนที่กรุงเทพ , แผนที่กาญจนบุรี , แผนที่ฉะเชิงเทรา , แผนที่ชัยนาท , แผนที่นครนายก , แผนที่นครปฐม , แผนที่นนทบุรี , แผนที่ปทุมธานี , แผนที่หัวหิน , แผนที่ประจวบคีรีขันธ์ , แผนที่ปราจีนบุรี , แผนที่เพชรบุรี , แผนที่ราชบุรี , แผนที่ลพบุรี , แผนที่สมุทรปราการ , แผนที่สมุทรสงคราม , แผนที่สมุทรสาคร , แผนที่สระแก้ว , แผนที่สระบุรี , แผนที่สิงห์บุรี , แผนที่สุพรรณบุรี , แผนที่อยุธยา , แผนที่อ่างทอง , แผนที่อุทัยธานี
แผนที่ภาคตะวันออก : แผนที่พัทยา ,แผนที่ชลบุรี , แผนที่ระยอง , แผนที่จันทบุรี , แผนที่ตราด
แผนที่ภาคใต้ : แผนที่ภูเก็ต , แผนที่กระบี่ , แผนที่ชุมพร , แผนที่ตรัง , แผนที่นครศรีธรรมราช , แผนที่นราธิวาส , แผนที่ปัตตานี , แผนที่พังงา , แผนที่พัทลุง , แผนที่ยะลา , แผนที่ระนอง , แผนที่สงขลา , แผนที่สตูล , แผนที่สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่พัก
ที่พักเกาะล้าน , ที่พักเกาะเสม็ด , ที่พักเกาะสีชัง , ที่พักเกาะช้าง , ที่พักเกาะกูด , ที่พักเกาะหมาก , ที่พักเกาะเต่า , ที่พักชะอํา , ที่พักหัวหิน , ที่พักระยอง , ที่พักพัทยา , ที่พักเชียงใหม่
ที่พักเชียงราย , ที่พักแม่ฮ่องสอน , ที่พักปาย , ที่พักเขาใหญ่ , ที่พักกาญจนบุรี , ที่พักสวนผึ้ง , ที่พักกรุงเทพ , ที่พักอยุธยา , ที่พักจันทบุรี , ที่พักหนองคาย , ที่พักกระบี่ , ที่พักภูเก็ต

ผู้สนับสนุน


eXTReMe Tracker