แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทย :: ค้นหาเส้นทางขับรถ 1 :: ค้นหาเส้นทางขับรถ 2 :: หาพิกัด :: ค้นหาแผนที่ :: ปั๊ม LPG :: ปั๊ม NGV :: คำแนะนำ
ผู้สนับสนุน

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 แผนที่โรงพยาบาล :: แผนที่กรุงเทพ :: แผนที่ดาวเทียมกรุงเทพ :: แผนที่โรงแรมกรุงเทพ :: ที่พักกรุงเทพ :: โรงแรมกรุงเทพ :: แผนที่สถานที่สำคัญในกรุงเทพ

แผนที่โรงพยาบาล ,กรุงเทพ

แผนที่โรงพยาบาล : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 , โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ , โรงพยาบาลเจ้าพระยา , โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ , โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล , โรงพยาบาลเด็ก , โรงพยาบาลเด็ก สินแพทย์ , โรงพยาบาลเดชา , โรงพยาบาลเทพธารินทร์ , โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ , โรงพยาบาลเปโตร , โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล , โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย , โรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค , โรงพยาบาลเพชรเวช , โรงพยาบาลเมโย , โรงพยาบาลเมโย แผนกทันตกรรม , โรงพยาบาลเยาวรักษ์ , โรงพยาบาลเลิดสิน , โรงพยาบาลเวชธานี , โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน , โรงพยาบาลเสรีรักษ์ , โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา , โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์เนอสซิ่งโฮม , โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ , โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ , โรงพยาบาลไทยนครินทร์ , โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารอาร์ , โรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน , โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล , โรงพยาบาลกรุงธน 1 , โรงพยาบาลกรุงธน 2 , โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ , โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 , โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท , โรงพยาบาลกลาง , โรงพยาบาลกว้องสิวมูลนิธิ , โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง , โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โรงพยาบาลคลองตัน , โรงพยาบาลคามิลเลียน , โรงพยาบาลจักษุรัตนิน , โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 , โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 8 ลาดกระบัง , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลชลประทาน , โรงพยาบาลซังฮี้ , โรงพยาบาลตากสิน , โรงพยาบาลตาหูคอจมูก , โรงพยาบาลตำรวจ , โรงพยาบาลทหารผ่านศึก , โรงพยาบาลทัณฑสถานกลาง กรมราชทัณฑ์ , โรงพยาบาลธนบุรี 2 , โรงพยาบาลธนบุรี , โรงพยาบาลนครธน , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี , โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 , โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 , โรงพยาบาลนวมินทร์ , โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม , โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า , โรงพยาบาลนิติจิตเวช , โรงพยาบาลบางโพ , โรงพยาบาลบางไผ่ , โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์เนชั่นแนล , โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล , โรงพยาบาลบางนา 1 , โรงพยาบาลบางปะกอก 1 , โรงพยาบาลบางปะกอกเวชกิจ , โรงพยาบาลบางมด , โรงพยาบาลบางรัก , โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ , โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ฮอสพิทอลิตี้เรสซิเด้นซ์ , โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ฮอสพิทอลิตี้สูท , โรงพยาบาลบีเอ็นเอช , โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ , โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร , โรงพยาบาลปิยะเวท , โรงพยาบาลผิวหนังอโศก , โรงพยาบาลผู้สูงอายุเดอะซีเนียร์ , โรงพยาบาลพญาไท 1 , โรงพยาบาลพญาไท 2 , โรงพยาบาลพญาไท 3 , โรงพยาบาลพร้อมมิตร , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , โรงพยาบาลพระราม 2 , โรงพยาบาลพระราม 9 , โรงพยาบาลฟัน , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช , โรงพยาบาลมเหสักข์ , โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ , โรงพยาบาลมนารมย์ , โรงพยาบาลมิชชั่น , โรงพยาบาลยันฮี , โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลรามคำแหง , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ , โรงพยาบาลลาดกระบัง เมโมเรียล , โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร , โรงพยาบาลลาดพร้าว , โรงพยาบาลวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลวัฒโนสถ , โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 2 , โรงพยาบาลวิชัยยุทธ , โรงพยาบาลวิภาราม , โรงพยาบาลวิภาวดี , โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 , โรงพยาบาลศรีวิชัย , โรงพยาบาลศรีสยามใหม่ , โรงพยาบาลศิครินทร์ , โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ , โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ , โรงพยาบาลสงฆ์ , สถาบันราชานุกูล , โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา , โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า , โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ , โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท , โรงพยาบาลสายไหม , โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก , โรงพยาบาลสินแพทย์ , โรงพยาบาลสิรินธร , โรงพยาบาลสุขุมวิท , โรงพยาบาลสุทธิสาร , โรงพยาบาลหนองจอก , โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโรอุทิศ , โรงพยาบาลหัวเฉียว , โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ


การนำแผนที่ดาวเทียม ไปใส่ใน website ของท่าน

ให้นำ Code ในช่องด้านล่างนี้ไป ติดตั้ง ในหน้าเว็บ บริเวณที่ต้องการแสดงแผนที่
Code สำหรับติดในหน้า Facebook
map.php สำหรับ แผนที่ขนาด 580 x 480pixel (สำหรับเว็บทั่วไป)
mapfb.php สำหรับ แผนที่ขนาด 510x480pixel (Facebook)
lat คือค่า Latitude
lng คือค่า Longitude
สามารถหาพิกัด Latitude,Longitude ได้ที่นี่นะครับ...
zoom มีค่าระหว่าง 0-20
type=m แสดงแผนที่ ถนน
type=k แสดงแผนที่ ดาวเทียม
type=h แสดงแผนที่ แบบผสม
name = ชื่อสถานที่

คลิกดู ตัวอย่างหน้าเว็บที่ติดตั้ง code แผนที่....

(สามารถ ดู Source Code ของหน้าตัวอย่างได้นะครับ)

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ภาคเหนือ : แผนที่เชียงใหม่ , แผนที่เชียงราย , แผนที่กำแพงเพชร , แผนที่ตาก , แผนที่นครสวรรค์ , แผนที่น่าน , แผนที่พะเยา , แผนที่พิจิตร , แผนที่พิษณุโลก , แผนที่เพชรบูรณ์ , แผนที่แพร่ , แผนที่แม่ฮ่องสอน , แผนที่ลำปาง , แผนที่ลำพูน , แผนที่สุโขทัย , แผนที่อุตรดิตถ์
แผนที่ภาคอีสาน : แผนที่กาฬสินธุ์ , แผนที่ขอนแก่น , แผนที่ชัยภูมิ , แผนที่นครพนม , แผนที่นครราชสีมา , แผนที่บุรีรัมย์ , แผนที่มหาสารคาม , แผนที่มุกดาหาร , แผนที่ยโสธร , แผนที่ร้อยเอ็ด , แผนที่เลย , แผนที่ศรีสะเกษ , แผนที่สกลนคร , แผนที่สุรินทร์ , แผนที่หนองคาย , แผนที่หนองบัวลำภู , แผนที่อำนาจเจริญ , แผนที่อุดรธานี , แผนที่อุบลราชธานี
แผนที่ภาคกลาง : แผนที่กรุงเทพ , แผนที่กาญจนบุรี , แผนที่ฉะเชิงเทรา , แผนที่ชัยนาท , แผนที่นครนายก , แผนที่นครปฐม , แผนที่นนทบุรี , แผนที่ปทุมธานี , แผนที่หัวหิน , แผนที่ประจวบคีรีขันธ์ , แผนที่ปราจีนบุรี , แผนที่เพชรบุรี , แผนที่ราชบุรี , แผนที่ลพบุรี , แผนที่สมุทรปราการ , แผนที่สมุทรสงคราม , แผนที่สมุทรสาคร , แผนที่สระแก้ว , แผนที่สระบุรี , แผนที่สิงห์บุรี , แผนที่สุพรรณบุรี , แผนที่อยุธยา , แผนที่อ่างทอง , แผนที่อุทัยธานี
แผนที่ภาคตะวันออก : แผนที่พัทยา ,แผนที่ชลบุรี , แผนที่ระยอง , แผนที่จันทบุรี , แผนที่ตราด
แผนที่ภาคใต้ : แผนที่ภูเก็ต , แผนที่กระบี่ , แผนที่ชุมพร , แผนที่ตรัง , แผนที่นครศรีธรรมราช , แผนที่นราธิวาส , แผนที่ปัตตานี , แผนที่พังงา , แผนที่พัทลุง , แผนที่ยะลา , แผนที่ระนอง , แผนที่สงขลา , แผนที่สตูล , แผนที่สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่พัก
ที่พักเกาะล้าน , ที่พักเกาะเสม็ด , ที่พักเกาะสีชัง , ที่พักเกาะช้าง , ที่พักเกาะกูด , ที่พักเกาะหมาก , ที่พักเกาะเต่า , ที่พักชะอํา , ที่พักหัวหิน , ที่พักระยอง , ที่พักพัทยา , ที่พักเชียงใหม่
ที่พักเชียงราย , ที่พักแม่ฮ่องสอน , ที่พักปาย , ที่พักเขาใหญ่ , ที่พักกาญจนบุรี , ที่พักสวนผึ้ง , ที่พักกรุงเทพ , ที่พักอยุธยา , ที่พักจันทบุรี , ที่พักหนองคาย , ที่พักกระบี่ , ที่พักภูเก็ต

ผู้สนับสนุน


eXTReMe Tracker