ตัวอย่างการนำแผนที่ไปใส่ในเว็บไซต์

จาก Source Code

lat คือค่า Latitude
lng คือค่า Longitude
สามารถหาพิกัด Latitude,Longitude ได้ที่นี่นะครับ...
zoom มีค่าระหว่าง 0-20
type=m แสดงแผนที่ ถนน
type=k แสดงแผนที่ ดาวเทียม
type=h แสดงแผนที่ แบบผสม
name=ชื่อสถานที่
(ให้ดู Source Code ของหน้านี้นะครับ)